Zpět

Kdo letos rozhodne o vítězných snímcích?

25.4.2017

Porota je kompletní. V letošním roce v ní zasedne filmová historička a kritička Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D., teoretik moderního umění doc. Karel Císař, studentka filmové vědy Bc. Zuzana Černá a filmový režisér Jan Bušta, kterého můžete znát díky jeho doku-dramatu TELEVISE BUDE! nebo traillerů pro filmy ze série #zpetvkinech NFA.


JINDŘIŠKA BLÁHOVÁ

Filmová historička, zástupkyni Katedry filmových studií Univerzity Karlovy v Praze, která se krom jiného věnuje filmové kritice. Její texty si v současné době můžete přečíst v Týdeník Respekt a filmovém časopisu Cinepur, ve kterém působí i jako šéfredaktorka.

Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph. D. je historička specializující se na vztahy mezi Hollywoodem a Evropou, filmovou kulturu pozdního socialismu a období transformace a filmové festivaly. Doktorát získala ve Velké Británii na University of East Anglia (a v rámci co-tutelle na Katedře filmových studií FF UK). Absolvovala prací A Tough Job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films behind the Iron Curtain, 1943–1951, za níž byla oceněna Bolzanovou cenou Univerzity Karlovy.

 

KAREL CÍSAŘ

Působí jako docent pro obor teorie a dějiny moderního a současného umění na Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. V loňském roce byl členem poroty sekce Česká radost 20. ročníku Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava a kurátorem Jiných vizí 15. ročníku Přehlídka animovaného filmu Olomouc.

doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D vystudoval filosofii na Univerzitě Karlově v Praze a na Ženevské univerzitě. Knižně publikoval mj. soubor esejů Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění (2014), za nějž byl nominován na Cenu F. X. Šaldy za rok 2014. Kurátorsky připravil například výstavy „Vzpomínky na budoucnost“ (Galerie Václava Špály, 2009) a „Obrazy a předobrazy“ (Galerie hlavního města Prahy, 2013). V současnosti připravuje expozici „Sam Lewitt, Cheyney Thompson. Síť. Gradient. Opilecký krok“ (Dům umění města Brna, 2017).


ZUZANA ČERNÁ

Studentka magisterského stupně na KFS FF UK. Zástupkyně z řad studentstva filmové vědy, která bude mít navíc tu čest podle svého uvážení udělit cenu Martina Mišúra, tzv. mišúrovku. Kromě studia má za sebou spolupráci na festivalech jako Film SokolovFilmový festival LitoměřiceNoir Film Festival či Febiofest. Její srdeční záležitostí jsou však Zlatý voči, kde působila celou dobu svého studia, z toho dva roky ve vedení festivalu. 

Zuzana Černa úspěšně ukončila bakalářské studium na filmové vědě Univerzity Karlovy prací “Poválečná „očista“ v české kinematografii 1945-1946”, jejíž výsledky z části publikovala v odborném časopise ILUMINACE. V současnosti je součástí týmu výzkumného projektu „Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění.“ a pracuje na své diplomové práci, která by se měla zabývat retribučním soudnictvím ve filmovém oboru po druhé světové válce.


JAN BUŠTA

Zabývá se režií, scenáristikou hraných i animovaných filmů, dramaturgií a filmovou kritikou. Mimo jiné je také autorem audiovizuálních kampaní u několika českých i zahraničních kinodistribučních titulů. Měli jste možnost zhlédnout i jeho crowfundingovou kampaň pro The Insects - Hmyz - Jan Švankmajer či festivalové znělky; například pro Mezipatra QFF nebo Festival francouzského filmu / Festival du film français - Czech Republic. Mezi jeho nejnovější počiny patří tvorba traillerů k digitálně restuarovaným filmům z kolekce #zpetvkinech NFA.

Jan Bušta absolvoval katedru režie na Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze v dílně Jana Němce, čímž přerušil svá teoretická studia na Ústav filmu a audiovizuální kultury. Jeho cyklus studentských filmů ZA/BIJáK tematizuje manipulaci a násilí působené kulturou. Součástí tohoto pásma je i právě dokončovaný celovečerní debut á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN. V roce 2014 vzbudil pozornost diskutovaným experimentálním televizním doku-dramatem Televise bude! V současnosti připravuje autorskou minisérii Utopie Baťa a experimentální projekt KOMUNIE DOMOV MŮJ. 

Najdete nás:
Webmail
Administrace