Zpět

Filmová ocenění - Panelová debata

8.5.2018

Filmová ocenění slouží nejen jako obecně platná nálepka kvality, ale i jako bezplatný, byť vysoce efektivní způsob, jak přilákat pozornost médií. Čím více cen daný snímek získá, tím spíše se mu podaří zviditelnit, nezapadnout a přiblížit se tak zájmu širší veřejnosti.


V současné době, kdy se se soutěžními filmovými festivaly roztrhl pytel (a často i ty nesoutěžní nabízí nějakou formu uznání v podobě např. ceny za celoživotní přínos), se však nabízí otázky ohledně významu těchto ocenění: Jaká mezi nimi panuje hierarchie? Jaká je jejich kredibilita? Záleží v praxi více na kvalitě nebo na kvantitě? Kromě toho se i samotné slavnostní ceremoniály často stávají platformou pro vyjádření politických názorů. Získání filmové ceny tak může nabývat politických významů, které se nemusí nutně shodovat s estetickými kvalitami. Proto je důležité obrátit pozornost do zákulisí institucí, jež ceny udělují.

 

Najdete nás:
Webmail
Administrace