Porota


Každoročně v porotě zasedají zástupci filmové teorie, praxe, Katedry filmových studií FF UK a od loňského ročníku byla obnovena také tradice studetského člena poroty.

Pozvání do poroty přijal filmový teoretik a pedagog Petr Sczepanik, mimo jiné editor Nové filmové historie nebo autor knihy Konzervy se slovy. Jako další porotce se představí Marika Kupková, současná kurátorka Moravské galerie v Brně a praktickou oblast zastoupí dokumentarista Bohdan Bláhovec, který je také průkopníkem Slam Poetry v České republice. Čtvrtým porotcem bude magisterský posluchač pražské Katedry filmových studií Jiří Anger, který přispívá do filmových periodik Iluminace či Cinepur. Ceny vítězům udělí porota v pěti soutěžních kategoriích.

Marika Kupková absolvovala magisterské studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií na Filozofické fakultě MU v Brně. Studium uzavřela diplomovou prací Zakázaná sexualita v českém meziválečném a protektorátním filmu pod vedením doc. Jiřího Voráče, PhD. Spolupracovala na výzkumném a výstavním projektu Moravské galerie v Brně Český filmový plakát 20. století. Podílí se na dramaturgii přednáškových a kurátorských aktivit občanského sdružení SPKH, které tematizují umění ve veřejném prostoru. V současnosti pracuje jako kurátorka v Galeriích Brněnského kulturního centra. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivním médií na Filozofické fakultě MU v Brně a je uměleckou ředitelkou B16.

Bohdan Bláhovec je absolventem bakalářského studia na Katedře dokumentární tvorby FAMU. Jeho studentský film Kdo chce zabít Ashley? získal ocenění v kategorii Nejlepší dokumentární film na festivalu FAMUFEST 2007 a Zvláštní cenu poroty na festivalu českých filmů Finále 2008. Bakalářský film O domě byl uveden na MFFDF JIHLAVA 2008 a byl součástí soutěžní sekce Centropa na mezinárodním festivalu studentských filmů FRESH FILM FEST 2009 a Finále 2009. Mimo filmovou tvorbu patří Bláhovec k průkopníkům performativní disciplíny Poetry Slam v ČR.

Petr Szczepanik působí jako docent filmové vědy na Univerzitě Karlově a redaktor časopisu Iluminace. Napsal monografii o českém mediálním průmyslu 30. let Konzervy se slovy, Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let (Host, 2009) a (spolu)redigoval několik antologií z dějin myšlení o filmu, včetně Stále kinema. Spolu s Patrickem Vonderau připravil sborník o filmových produkčních kulturách v Evropě: Behind the Screen. Inside European Production Culture. V letech 2012-2014 spolu s Petrem Bilíkem řídil evropský projekt OP VK „FIND“, v jehož rámci studenti-stážisté pracovali v asistentských pozicích a zároveň prováděli etnografický výzkum profesních komunit ve filmu a televizi. Ve svém současném výzkumu se zabývá mediálním průmyslem a produkční kulturou v Česku a středovýchodní Evropě. Jeho poslední publikací je analýza praxe vývoje scénářů a projektů v českém filmovém průmyslu Studie vývoje českého hraného kinematografického díla.

Jiří Anger studuje magisterský obor Filmová studia na FF UK. Ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na problematiku afektů a performativity ve filmu, dlouhodobě jej fascinuje fenomén melodramatu. Za svou bakalářskou práci byl oceněn cenou Iluminace roku, udělovanou Českou společností pro filmová studia. Spolupracuje s Národním filmovým archivem a Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jihlava, jeho texty se objevují např. v Iluminaci, Cinepuru, IndieFilmu či DOK.REVUE. Příležitostně se věnuje amatérskému DJingu.

Pro aktuality sledujte náš Facebook.

Najdete nás:
Webmail
Administrace